rekenen voor de pabo

Leer zelf snel en foutloos rekenen
+
Leer hoe je kinderen goed leert rekenen

+
alles gratis

 

informatie vooraf over wiskunde voor wiscat

Waarom en wanneer moet je deze wiskunde onderwerpen doornemen

Om boven de stof te staan en om te slagen voor de Wiscat toets.

Het boek “rekenen voor de pabo” en het onderdeel “ZELF LEREN REKENEN” op deze site behandelen de basis van het rekenen, zoals je dat als docent kunt gebruiken en dat onmisbaar is om de pabo-wiscat toets te halen.

Het boek en het hoofdstuk ZELF LEREN REKENEN van deze site dienen er dus toe om een gedegen basale rekenkennis en rekenvaardigheid op te doen. Daartoe wordt heel veel geoefend met het probleemloos optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met hele getallen, met komma-getallen en met breuken. Ook wordt er intensief geoefend met procenten, verhoudingen, metriek en met hoofdrekenen.

Daar gaat het immers om.

Wij krijgen echter steeds meer signalen dat CITO de laatste tijd onevenredig veel vragen stelt die eigenlijk niets of nauwelijks iets met rekenen te maken hebben. Ze vormen in het basisonderwijs geen leerstof en in de voorbeeldtoets van CITO komen dit soort vragen ook niet voor.

Door deze “trendbreuk” van CITO (door veel vragen te stellen die de grens van het basale rekenen met de wiskunde overschrijden), lijkt het nodig dat je na het doornemen van het boek, dus nadat je goed en foutloos hebt leren rekenen, ook speciaal voor het halen van de Wiscat-rekentoets nog de volgende wiskunde-onderwerpen van de site rekenenvoordepabo.nl doorneemt en daarmee oefent:

Bij de meeste wiskundige onderwerpen staan gratis werkbladen naast de video op de wiskunde site waarnaar via deze pabo-site verwezen wordt.
Bij sommige onderwerpen ontbreken nog deze “extra werkbladen” en kun je alleen oefeningen vinden in het werkboek “Wiskunde voor de brugklas”.

In de komende drie weken worden echter ook gratis werkbladen voor de pabo gemaakt en op deze site toegevoegd.
Dat geldt ook voor het onderwerp klok-rekenen (dit onderwerp wordt niet behandeld in het wiskunde boek voor de brugklas).

Maar nogmaals, leer eerst de gewone rekenonderwerpen die je als docent moet beheersen en die in de eerste groep video’s en oefeningen op deze site staan.

Leer daarna pas de onderwerpen onder het kopje “Extra wiskunde voor WISCAT”. 

Het is immers niet mogelijk om deze wiskunde onderwerpen te begrijpen als je niet eerst moeiteloos met getallen hebt leren rekenen:

Wie niet met cijfers kan rekenen, kan zeker niet met letters rekenen”

Pin It on Pinterest

Share This