rekenen voor de pabo

Leer zelf snel en foutloos rekenen
+
Leer hoe je kinderen goed leert rekenen

+
alles gratis

 

kinderen leren VERMENIGVULDIGEN

Kinderen goed en foutloos leren vermenigvuldigen

Om inzicht en vertrouwen te geven

Wat gebeurt er als je een klas meerdere recepten leert?

In deze video wordt besproken wat er gebeurt als je een klas meerdere rekenstrategieën aanbiedt, bijvoorbeeld zowel de happen-deling als de staartdeling.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het ook voor leerlingen veel beter is om slechts één strategie te leren.

videotekst: Leer kinderen één recept.

Leer van meerdere strategieën is voor de meeste leerlingen rampzalig

Het is voor de meeste leerlingen frustrerend als ze uit meerdere oplossingsstrategieën moeten kiezen. Het remt het getalinzicht en het ondermijnt het zelfvertrouwen.
Dit is nu onomstotelijk vastgesteld door recent wetenschappelijk onderzoek.

Toch worden in de praktijk nog steeds meerdere strategieën aangeboden aan een hele klas, die vol zit met kinderen die daar heel slecht mee om kunnen gaan en daardoor nooit het rekenniveau bereiken dat bij hun past.
Daarbij wordt ook vaak gebruik gemaakt van “handig rekenen”, ofwel foefjes en trucjes die soms kunnen worden toegepast als de som er op gemaakt is, dus alleen in speciale gevallen. Zo’n handigheidje werkt namelijk alleen als je er de getallen speciaal op uitkiest. In de praktijk komen deelsommen met die speciale getallen zelden voor.
Ook de hapmethode heeft geen eenduidige aanpak, maar maakt gebruik van trial en error. Elke leerling zal verschillende hapjes kiezen. Sommige leerlingen krijgen daardoor vreselijk lange berekeningen met heel veel kans op fouten. De hapmethode op zich geeft dus ook niet één duidelijke oplossingsstrategie.

Het aanbieden van één beproefde methode met één beproefde oplossingsstrategie die voor alle getallen werkt, blijkt veel beter te zijn voor het zelfvertrouwen en de rekenresultaten van alle leerlingen. Dat is nu dus onomstotelijk bewezen. Daarbij wordt ook het inzicht in getallen en in het metrieke stelsel veel groter.

Voor het inzicht in getallen is het toepassen van één strategie het beste

Voor het inzicht in getallen en het decimale stelsel is het ook zonder meer duidelijk geworden uit onderzoek dat het gebruik van één stratie de voorkeur heeft.

Het consequent toepassen van één beproefde rekenstrategie voor het oplossen van bijvoorbeeld deelsommen, geeft kinderen het beste getalinzicht en daardoor ook de beste rekenresultaten.

Bij de staartdeling volgt het begrip vanzelf als leerlingen er lang mee geoefend hebben.

Meer informatie over het aanbieden van slechts één strategie, vind je onder meer in het gezaghebbende boek van onderwijsadviseur Marcel Schmeier.

Hoe leer je een klas met inzicht en foutloos vermenigvuldigen met hele getallen

In deze video wordt besproken hoe je een klas leert vermenigvuldigen. Moet je kiezen voor vermenigvuldigen van links naar rechts of voor vermenigvuldigen van rechts naar links.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het ook voor leerlingen veel beter is om één strategie aan te bieden, dus je moet kiezen voor één vermenigvuldig-recept.

 

Links naar video’s voor leerlingen van de basisschool, gemaakt door de Stichting Goed Rekenonderwijs.
Bij elke video ook werkbladen en meer.
Hieronder zie je de acht achtereenvolgende stappen voor het leren vermenigvuldigen met hele getallen.
Ze leiden naar de acht verschillende pagina’s over vermenigvuldigen, te vinden op: vermenigvuldigen met hele getallen op de Sommenfabriek.

Onder elke video zie je in een geel kader vijf extra werkbladen en antwoordbladen in pdf-formaat.

 

stap 1  |   Wat is vermenigvuldigen?

stap 2  |   Vermenigvuldigen onder de 10 (de tafels van vermenigvuldiging)

stap 3  |   Vermenigvuldigen met 10, 100, 1000, enz.

stap 4  |   Vermenigvuldigen onder elkaar zonder “onthouden”

stap 5  |   Vermenigvuldigen met onthouden van een getal onder de 100

stap 6  |  Vermenigvuldigen met onthouden van een groot getal

stap 7  |  Vermenigvuldigen zonder onthouden van twee getallen boven de tien

stap 8  |  Vermenigvuldigen met onthouden van twee getallen boven de tien

 

Pin It on Pinterest

Share This