rekenen voor de pabo

Leer zelf snel en foutloos rekenen
+
Leer hoe je kinderen goed leert rekenen

+
alles gratis

 

kinderen leren DELEN

Hoe leer je kinderen delen met grotere hele getallen

met begrip voor het reken-recept en inzicht in het decimale stelsel

Wat gebeurt er als je een klas meerdere recepten leert?

In deze video wordt besproken wat er gebeurt als je een klas meerdere rekenstrategieën aanbiedt, bijvoorbeeld zowel de happen-deling als de staartdeling.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het ook voor leerlingen veel beter is om één strategie aan te bieden.

videotekst: Leer kinderen één recept.

Leer van meerdere strategieën is voor de meeste leerlingen rampzalig

Het is voor de meeste leerlingen frustrerend als ze uit meerdere oplossingsstrategieën moeten kiezen. Het remt het getalinzicht en het ondermijnt het zelfvertrouwen.
Dit is nu onomstotelijk vastgesteld door recent wetenschappelijk onderzoek.

Toch worden in de praktijk nog steeds meerdere strategieën aangeboden aan een hele klas, die vol zit met kinderen die daar heel slecht mee om kunnen gaan en daardoor nooit het rekenniveau bereiken dat bij hun past.
Daarbij wordt ook vaak gebruik gemaakt van “handig rekenen”, ofwel foefjes en trucjes die soms kunnen worden toegepast als de som er op gemaakt is, dus alleen in speciale gevallen. Zo’n handigheidje werkt namelijk alleen als je er de getallen speciaal op uitkiest. In de praktijk komen deelsommen met die speciale getallen zelden voor.
Ook de hapmethode heeft geen eenduidige aanpak, maar maakt gebruik van trial en error. Elke leerling zal verschillende hapjes kiezen. Sommige leerlingen krijgen daardoor vreselijk lange berekeningen met heel veel kans op fouten. De hapmethode op zich geeft dus ook niet één duidelijke oplossingsstrategie.

Het aanbieden van één beproefde methode met één beproefde oplossingsstrategie die voor alle getallen werkt, blijkt veel beter te zijn voor het zelfvertrouwen en de rekenresultaten van alle leerlingen. Dat is nu dus onomstotelijk bewezen. Daarbij wordt ook het inzicht in getallen en in het metrieke stelsel veel groter.

Voor het inzicht in getallen is het toepassen van één strategie het beste

Voor het inzicht in getallen en het decimale stelsel is het ook zonder meer duidelijk geworden uit onderzoek dat het gebruik van één stratie de voorkeur heeft.

Het consequent toepassen van één beproefde rekenstrategie voor het oplossen van bijvoorbeeld deelsommen, geeft kinderen het beste getalinzicht en daardoor ook de beste rekenresultaten.

Bij de staartdeling volgt het begrip vanzelf als leerlingen er lang mee geoefend hebben.

Meer informatie over het aanbieden van slechts één strategie, vind je onder meer in het gezaghebbende boek van onderwijsadviseur Marcel Schmeier.

Hoe leer je een klas met inzicht en foutloos delen met hele getallen

In deze video wordt besproken hoe je een klas leert delen. Moet je kiezen voor de hapmethode of voor de staartdeling?

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het ook voor leerlingen veel beter is om één strategie aan te bieden, dus je moet kiezen voor één deel-recept.

 

Links naar video’s voor leerlingen van de basisschool, gemaakt door de Stichting Goed Rekenonderwijs.
Bij elke video ook werkbladen en meer.
Hieronder zie je de acht achtereenvolgende stappen voor het leren delen met hele getallen.
Ze leiden naar de negen verschillende pagina’s over vermenigvuldigen, te vinden op: delen met hele getallen op de Sommenfabriek.

Onder elke video zie je in een geel kader vijf extra werkbladen en antwoordbladen in pdf-formaat.

 

stap 1  |   Wat is delen?

stap 2  |   Delen en vermenigvuldigen horen bij elkaar

stap 3  |   Delen met rest

stap 4  |   Een staartdeling maken

stap 5  |   Eenvoudige staartdeling zonder rest

stap 6  |  Staartdeling met nullen in het antwoord

stap 7  |  Iets moeilijker staartdeling

stap 8  |  Staartdeling met deler groter dan tien

stap 9  |  Staartdeling met rest

 

Pin It on Pinterest

Share This