rekenen voor de pabo

Leer zelf snel en foutloos rekenen
+
Leer hoe je kinderen goed leert rekenen

+
alles gratis

 

WISCAT oefentoets deel 3

vraag 16 t/m 30 van de wiscat-pabo oefentoets

om te slagen voor wiscat-pabo

metrieke stelsel

vermenigvuldigen met kommagetallen

metrieke stelsel

metrieke stelsel en staartdeling

breukgetallen

meetkunde; driehoeken

rekenen met tijd: aantal minuten in een jaar

formules

verhoudingen; schaaltekening

rekenen met procenten

rekenen met procenten, milliliters en deciliters

een breuk omzetten in een decimaal getal

een lineaire vergelijking uit een verhaal halen en daarna de vergelijking oplossen; algebra

meetkunde en de stelling van Pythagoras

een deelsom uitrekenen

Pin It on Pinterest

Share This